Aplikimi i kërkesës paraprake për marrjen e pensionit ka sjellë lehtësi tek qytetarët. Këtë e bën të ditur Violeta Staka drejtorja e sigurimeve shoqërore në Shkodër. Sipas drejtores Staka një vit është i mjaftueshëm për të gjetur një zgjidhje kur qytetarët kanë probleme në dokumentacion….

 

Dy vitet e fundit kërkesat paraprake për marrjen e pensionit janë rritur thekson drejtorja Staka…

 

Aplikimi i kërkesës paraprake për marrjen e pensionit ka si qëllim të mos krijojë vonesa në përfitimin e pensionit tek qytetarët.