Qendra Komunitare për Familjen nr. 5 në lagjen “Mark Lula” të qytetit të Shkodrës ka organizuar festën e vitit të ri. Fëmijë dhe prindër, kanë festuar me këngë, recitime e muzikë.

Në fund janë shpërndarë edhe dhuratat tradicionale të Vitit të Ri për 60 fëmijë të kësaj lagjeje. Aktiviteti u organiziua nga Bashkia Shkoder në bashkëpunim me koorporatën Terre Des Hommes.