Për të 5 vit radhazi banda muzikore e “The Door” është ftuar të marrë pjesë në festivalin e trupave muzikore të personave me aftësi të kufizuar në Norvegji. Edhe këto persona kanë talent por kanë nevojë që t’i jepet mundësia për t’a shfaqur është mesazhi që ky festival përpiqet të transmetojë shprehet Bujana Topalli punonjëse sociale e bandës “The Door”…

Punonjësja sociale i fton të gjithë personat me aftësi të kufizuar që i pëlqen muzika të bëhen pjesë e bandës…

Banda muzikore “The Door” është e vetmja e cila prej vitesh përfaqëson Ballkanin në këtë festival.