Banoret ne lagjen Bahçallek ankohen per erozionin. Uji i lumit Drin eshte afruar ndjeshem zones se banuar duke gerryer tokat. Kerkojne nga strukturat shteterore qe te nderhyhet sa me.pare dhe te merren masat e duhura per te parandaluar efektet negative qe po sjell erozioni vitet e fundit.