“Me banorët e Shoshit, qëndrestar dhe të vendosur në kauzat e tyre. Pata mundësinë të bashkëbisedoja me to programin tonë i cili për këtë zonë parashikon:

• Zhvillim i infrastrukturës në shërbim të turizmit
• Mbështetje për sektorin e Bujqësisë
•Promovim i vlerave që ka krahina e Dukagjinit

E ritheksova qëndrimin tim në mbështetje të plotë të tyre për rrugën e Dukagjinit. Ajo është një domosdoshmëri për zhvillimin e kësaj zone, por me rëndësi edhe për Shkodrën e Shqipërinë si në aspektin turistik ashtu edhe atë ekonomik. Problematika me çertifikatat e pronësisë është një tjetër ngërç që pengon banorët të investojnë dhe zhvillojnë pronën e tyre. Kjo sjellje diskriminuese e qeverisë Rama do ta marrë përgjigjen në 14 Maj✌

#BashkëFitojmë
#votoBardhSpahia2️⃣
#votoBashkëFitojmë1️”