VUKA: ASNJË RIKONSTRUKSION VETËM SHËRBIME E RIPARIME TË VOGLA. Pas publikimit ne Star Plus te gjendjes se ambjenteve fizike te konviktit te vajzave “Safet Spahiu”

ne qytetin e Shkodres iu drejtuam zyres se arsimit ne Bashkine Shkoder Çeshtja e investimeve mbetet pezull edhe nga vendimi perfundimtar per kalimin e arsimit profesional nen varesi te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise megjithate edhe ne project buxhetin e vitit 2015 Bashkia e Shkodres nuk ka parashikuar investime ne tre konviktet e qytetit te Shkodres

[iframe width=”300″ height=”390″ src=”https://www.youtube.com/embed/U0AD2d7dcKg” frameborder=”0″ allowfullscreen ]