DITA E HËNË AFATI I FUNDIT PËR HEQJEN VULLNETARE TË FLAMUJVE TË PARTIVE .