Bashkia e Shkodrës ka nisur procesin e realizimit të planit social të zonës si një instrument bazë për analizimin aktual te Sherbimit Social dhe me pas nevojat per zgjidhjen e problematikave te ketij sektori.

Kryebashkiakja Voltana Ademi teksa e cilesoj si nje proces mjaft te rendesishem ajo theksoj se bashkia Shkoder eshte e para bashki qe po realizon kete plan, kjo si nje nevoje reale. Nderkohe drejtori I Sherbimeve Sociale Fillip Vila teksa prezantoi planin per sistemin e integruar të shërbimeve sociale, ai beri te ditur edhe rezultatet perfundimtare te ketij plani. Ky ishte takimi I pare I punes per realizimin e ketij plani me përfaqësues të të gjitha institucioneve publike, individëve, organizatave të shoqërisë civile, që ofrojnë shërbime sociale në territorin e Bashkisë së Shkodrës.