Ne kuader te programeve sociale te strehimit Bashkia Shkoder ka hartuar sistemin e pikezimi ku qytetaret mund te aplikojne per te perfituar kredi me kosto zero.

Kryetari i komisionit te ceshtjeve sociale dhe strehimit Mustafa lici tregon konkretisht kriteret qe duhet te plotesohen per te perfituar bonusin e strehimit. Teksa bent e ditur se vlera e ketij bonusi varion nga 25-35 mije euro Kryetari lici fton qytetarte te aplikojne prane zyrave me nje ndalese Ne bazew te kritereve te percaktuara, perzgjedhja ddo te behet nga komisioni i ceshtjeve sociale dhe strehimit