Jo për fushatë elektorale, por as për shoë, por për ti ardhur në ndihmë banorëve të cilët përballen cdo ditë me varfërinë në njësinë administrative të Temalit.

Më shumë se 5 Ton ndihma janë shpërndarë për këtë komunitet në mënyrë që ai të përballet me veshtirësite e shumta gjatë stinës së dimrit. Kryepleqtë e këtyrë fshatrave, por edhe banorët kanë falenderuar Bashkinë Vau Dejës, për këtë ndihmë që i ofrohet këtyre banoreve. Bashkia Vau Dejës, tashmë e ka kthyer në një traditë shp[ërndarjen e ndihmave per banoret e zones ne veshitresi ekonomike ku fale buxhetit të bashkisë por edhe partneritetit me organizatat që operojnë në këtë zonë i vjen në ndihme banorëve.