Bordi i Drejtorëve Ekzekutivë të Bankës Botërore miratoi mbrëmë (14 nëntor 2016) një financim prej 71 milionë dollarësh për Projektin e Zhvillimit të Integruar Urban dhe Turizmit në Shqipëri.

Ky projekt do të ndihmojë në hapjen e vendeve të reja të punës, rritjen e të ardhurave dhe do të mbështesë zhvillimin e ekonomisë lokale në zona të përcaktuara në jugun të Shqipërisë, i njohur si destinancioni kryesor turistik me potencial të jashtëzakonshëm për rritjen ekonomike. Projekti synon të përmirësojë infrastrukturën urbane, të shtojë vlerën e aseteve turistike, si dhe të forcojë kapacitetet e institucioneve për të mbështetur turizmin në nivel lokal.