“I qëndroj fort idesë se Shkodra duhet të jetë qytet i urave, i hapjes, i bashkëpunimit.

Qendra rajonale do të thotë qyteti I urërave,fizikisht dhe konceptualisht, si koncept. Kur e themi bashkëpunim, le të themi hapje. Dhe ju e dini shumë mirë që të gjithë teoritë e zhvillimit europian dhe botëror janë drejt hapjes. Janë drejt bashkëpunimit, drejt partneritetit. Bashkëpunim me donatorët, pse jo, janë pafund mundësitë.

Bashkëpunim me qeverinë, po pse jo. Bashkëpunim me opozitën, patjetër. Bashkëpunim me të gjitha forcat që jemi këtu bashkë për të bërë qytetin. E kush nuk do të ishte gati , të marri pjesë në një projekt të suksesshëm.”