Situata e përmbytjeve në Nj.A. Bërdicë, datë 11.02.2021

– Rritje nga 260 hektarë në rreth 1100 hektarë bujqësore e përmbytur në fshatrat Trush- Bërdicë e Madhe- Bërdicë e Mesme-Bërdicë e Sipërme.

-25 Shtëpi banimi janë të rrethuara nga uji (kryesisht në fshatin Trush).

-Prezencë uji ka në lagjen Maksuti, Qokthi dhe Malsorët e Mullinit ku si pasojë e fryrjes të dy kanaleve të para Vija e Orizit dhe kanali i Kolagjinit të cilët sa vijnë dhe rrisin nivelin e ujin në kanale të dyta dhe të treta.

-Hyrja e rrugës Malsorët e Mullinit me gjatësi rreth 150 m ka rreth 50- 60cm ujë ku si pasojë e mos kullimit të kanaleve kulluese të lartpermendura ndikojne dy kanalet (Vija e Orizit dhe kanali i Kolagjinit).