Një sasi mishi i pavulosur dhe që transportohej jashtë kushteve higjieno-sanitare është konfiskuar nga Autoritetit Kombëtar i Ushqimit.

Sipas njoftimit të AKU, mishi është u bllokua në Vlorë në njësinë e tregtimit me administrator shtetasin Pajtim Gjoshi.

“Gjatë momentit të inspektimit nga AKU, u zbulua një karkasë mishi qengji e pavulosur dhe e papajisur me certifikatë veterinare në sasinë e 5.7 kg.

Ndërkohë në momentin e inspektimit është gjendur në makinën e automjetit më targa AA 483 EC , në pronësi të njësisë së tregtimit, nëntë karkasa me mish qengji të vulosura dhe të certifikuara në masën 60.3 kg mish,

të cilat po transportoheshin për konsum njerëzor, jashtë kushte higjieno-sanitare dhe pajisjes me makinë frigoriferike për mishin”, thuhet në njoftim.

Për karkasën e gjetur të pavulosur dhe të pacertifikuar për mishin e qengjit në njësinë e tregtimit nga AKU u mor masa administrative me gjobë 100 mijë lekë të reja.

Gjithashtu për kushte të papërshtatshme të transportit u mor masa tjetër administrative prej 100 mijë lekësh të reja për transport të papërshtatshëm dhe jashtë kushteve higjieno-sanitare.
Nga AKU është bërë sekuestrimi i dhjetë karkasave të mishit, si dhe mjetit me të cilin po transportonte kjo njësi tregtimi e mishit në qarkun e Vlorës.