PROTESTA SOCIAL EKONOMIKE, KUNDËR QEVERISË SHQIPTARE