TË FTUAR NË STUDIO, PERFAQESUES TË OJF-ve NË SHKODER