LIVING – 13.02.2016

http://www.youtube.com/watch?v=VIZeuSwkH_4

LIVING – TE JETOSH SHËNDETSHËM

http://www.youtube.com/watch?v=-e9LpU5sVo8

LIVING – SALEZIANËT E SHKODRËS

http://www.youtube.com/watch?v=vM9HYdhhRQM

LIVING – BIBLOTEKA

http://www.youtube.com/watch?v=QzEVyNq0KvY

LIVING – 04.06.2016

http://www.youtube.com/watch?v=-mROW-Jtdlg

LIVING – MEDUSA CAFFE

video
http://www.youtube.com/watch?v=UICq0M_uS68

NJË MREKULLI TRADITASH NË MALET E PUKËS

Reportazh nga Emanuel SMAKAJhttp://www.youtube.com/watch?v=9p6uHJsXPJI