W3Schools

“iPhone 7”, një koncept i ri me ekran më të madh dhe pa buton...

Pavarësisht se duhet të presim akoma edhe një vit për prezantimin e iPhone 7, konceptet që e imagjinojnë këtë pajisje por rriten dita e ditës në rrjet. Njëri prej tyre imagjinon se inovacioni i ardhshëm do të ketë të bëjë me dizajnin. Dizajneri Marek Weidlich ka realizuar një model interesant të iPhone 7 që propozon disa ndryshime radikale në linjën e thashethemeve që kanë të bëjnë me gjeneratën e ardhshme të iPhone.

TË DHËNAT PERSONALE, DËMI I PAKTHYESHËM/ RREZIKU I PËRJETSHËM PËR TË QENË VIKTIMA TË...

Përhapja masive e të dhënave sensitive të rreth 910 mijë qytetarëve të Qarkut të Tiranës, në kundërshtim me të gjithë kornizën ligjore që garanton...

BOTA