TË RINJTË JO VETËM PËR FESTA POR EDHE NË AKTIVITETE SOCIALE. Ne kuadër të ditës boterore te shendetitt, te rinjte e fondfacionit Cati Youth per Shkodren, pjese e Cati Foundation, jane mbledhur se bashku ne nje aktivitet sensibilizues dhe te karatkerit social, duke iu larguar festave, dhe duke zgjedhur nej forme tjeter per te qene me te dobishem. Ne prezencen edhe te mjekeve dhe specialisteve te fushes se shendetetit, ato jane njohur me disa prej politikave globale ne mbrojtje te shendetetit.

Anetare te ketij rrjeti rinon I cili vjen me nje moto te qarte per Shkodren, tashme tregojne qarte se nuk vdo te jene vetem pjese e festave por edhe aktiviteteve sensibilizuese, sociale dhe humanitare ne mbrojtje te shendetetit, por edhe ne sensibilizimin e njerezve per te mbrojtur ate.