Qendra për Zhvillimin e Personave me Aftësi të Kufizuar në Shkodër strehon 48 rezidentë me aftësi të kufizuar, të rritur e fëmijë, si dhe shërben si një qendër ditore për persona me paaftësi fizike.Kete e konfirmon drejtorja Juliana Cepi e cila nenvizon se numri total i pacienteve ne kete institucion eshte 98 ku nder to ka individe qe jetojne ketu prej 15 vitesh.

Fizioterapisti Zaim alibali shprehet se nje rendesi te vecante per kete institucion jane personat qe trajtohen me ergoterapi.Qendra e cila ka per qellim rehabilitimin e personave qe kane te meta fizike aktualisht ofron te gjitha sherbimet e terapise ndersa 3 femijeve u afrohet nje sherbim ditor qe ndjekin jeten normale dhe shkojne ne shkolle.