Ndotja e ajrit në shkollat e Shkodrës ka bërë që Creative City të marrë përsipër implemtimin e projektit “Nxitja e përmirësimit të cilësisë së ajrit të brendshëm në shkolla për një shëndet më të mirë të fëmijëve tanë”.

Ky projekt mbështetet nga fondet e Bashkimit Europian përmes programit EcoNord. Ky projekt për ndotjen e ajrit në Shkodër cilësohet si i rëndësishëm dhe që i vjen në ndihmë shkollave. Aktualisht ndotja e ajrit në shkollat e Shkodrës është në nivele të konsiderueshme kjo për shkak të disa faktorëve që nisin që nga higjena e brendshme apo edhe ngrohja me gaz.