Gjate ketij viti permiresimi i infrastruktures do te jete priorirteti krysor per njesine administrative Dajc.

Administratori gjovalin darragjati thote se ne buxhetin e ketij viti eshte miratuar nderhyrja 2 rruge te rendesishme te kesaj njesie. Pervec infrastructures Nevoja per nderhyrje ne kete njesi paraqesin edhe kanalet kulluese, por qe deri me tni nuk ka asgje konkrete qofte nga pushteti vendor apo qendror. Njesia administrative dajc Dajçi është një prej zonave më të prekura nga përmbytjet vite ndaj me te rendesishme paraqiten investimet ne kete drejtim me qellim shmangte përgjithmonë te rrezikut te përmbytjeve.