Drejtoria Arsimore Rajonale ka organizuar një aktivitet me rastin e 7 Marsit festës së mësuesve e cila u realizua në sallën e koncerteve të shkollës “Prenkë Jakova” .

Në këtë aktivitet pjesëmarrësit ishin të shumtë të cilat i përkisnin cikleve të ndryshme. Drejtori I DAR përcolli edhe fjalimin e tij përshëndetës per të gjithë mësuesit prezent. Gjatë këtij aktiviteti u dhanë edhe disa çertifikata mirënjohjeje dhe buqeta me lule si simbol I kësaj feste për këta mësues dhe kontributin e tyre të dhënë ndër vite, në fund ky aktivitet u përmbyll me një foto të të gjithë pjesëmarrësve në këtë organizing të DAR për mësuesit.