“Motivimi tek të rinjtë për tu bërë pjesë e librit dhe bibliotekes” ka qënë fokusi I takimit me gratë që janë lexuese dhe frekuentuese të rregullta të bibliotekës I organizuar pasditën e së enjtes në ambjentet e bibliotekës Marin Barleti.

Jeta Xhabija shprehet se në ditët në vazhdim do të ketë aktivitetë të tilla që përkojnë me diten ndërkombëtare të gruas.

Gjithashtu, Xhabija përcjell mesazhin e saj për të gjitha gratë.

Gjatë gjithë javës Bashkia Shkodër ka oraganizuar një sërë akivitetesh në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas me synim që të gjitha gratë të sensibilizohen për të kërkuar të drejtat e tyre .