BORA E PARË E KËTIJ DIMRI DHE E VITIT 2016  KA SJELLË JO PAK PROBLEME NË QYTETIN E PRISHTINËS.

 PAVARËSISHT SE PO PUNOHET PËR PASTRIMIN E RRUGËVE, SHUMË AUTOMJETE KANË HASUR VËSHTIRËSI NË QARKULLIM, MADJE KA PATUR EDHE PREJ ATYRE QË KANË HUMBUR KONTROLLIN DUKE U PËRPLASUR ME NJËRA-TJETRËN, SIÇ DUKEN EDHE NË KËTË VIDEO. FATMIRËSISHT AKSIDENTET NUK JANË SHOQËRUAR ME PASOJA NË NJERËS