Demtimet e investimeve publike jane nje regres ne vijushmerine konstante te investimeve ne Shkoder.

Drejtori i Sherbimeve Publike ne Bashkine Shkoder Fatbardh Kuqi thote ka demtime te shumta fizike te cilat sjellin humbje te konsiderueshme. Zonat me frekuentim me te larte jane ato te cilat demtohen me shume, sic jane trotuaret apo lulishtet.

Ndonese investimet publike demtohen ne menyre te vazhdueshme , nga persona te papergjegjeshem e megjitahte ato mbeten anonim dhe te pandeshkuar pasi ne asnje rast nuk jane marre masa administrative apo penale.