Zgjidhja perfundimtare per derdhjen e ujrave te zeza ne lumin Buna dhe liqenin e Shkodres eshte vetem impianti i perpunimit te ujrave . nje impiant i tille eshte drejt venies ne eficence ndersa disa te tille duhet te ndrtohen ne Shkoder.

Keshtu shprehet drejtori i pergjithshem i agjensise se zonave te mbrojtura zamir dedej sipas te cilit derdhja e ujrave te zeza ne liqen eshte nje plage e vjeter. Me perpara ujerat e zeza te qytetit derdheshin ne ujerat e lumit Drin, ne pjesen hyrese te qytetit, pas ures se Bahçallekut. Disa vite me pare derdhja e ketyre ujerave u zhvendos pergjate molos se ures se Bunes por dhe ne liqenin e Shkodres .

Kjo zhvendosje solli kthimin e ujit te paster buze molos shetitore, ne nje vend grumbullimi ujerash te zeza te qytetit.