Nen sloganin dyer te hapura , mendje e ndritur Ne shkollen 9 vjecare “Deshmoret e Prishtines” u zhvillua nje workshop per promovimin e aktiviteteve te saj si qender komunitare.

Qellimi kryesor i ketij takimi qe u realizua nga Maltesaer ishte shkembimi i provojave si qender komunitare me 5 vende te partnere te Evropes dhe Britanise. Drejtoresha theksoj se prindi eshte aktori me i rendesishem ne funksionimin e 6 klubeve te kesaj shkolle. Shkolla qender komunitare Deshmoret e Prishtines eshte nje nder praktikat me te sukseshme ne qytetin e Shkodres e cila me 6 klube gjithperfshirese eshte venë shërbim të plotë të komunitetit, pa cenuar procesin e mësimdhënies,. Nderkohe pas prezantimit te punes se kesaj shkolle u vizituan edhe ambjentet qe sherbejne jo vetem per nxenesit por edhe per komunitetin e zones.