I FTUAR PROTAGONISTE TË LËVIZJEVE DEMOKRATIKE NË SHKODËR