Dhoma e Avokatisë Shkodër ka vendosur te bojkotoje seancat gjyqësore pas ‘injorimit’ të shqetësimeve të tyre lidhur me miratimin e Hartës së re Gjyqësore nga autoritetet vendore.

Sipas kësaj dhome do të bojkotohen të gjithë seancat gjyqësore deri më datë 24, ndërsa në datat 21 dhe 22 qershor do të bojkotohen dhe masat e sigurimit personal.

Kryetari i dhomes se avokatise Shkoder, Anton Kosteri nënvizoi se nëse nuk reagohet ndaj kësaj mase nuk përjashtohet edhe mundësia e protestës përmes grevës së urisë.