Qendra e Informimit të Bashkimit Evropian në bashkëpunim me oganizatën “Gruaja tek Gruaja” organizuan në qytetin e Shkodrës flash mob-in “Perfect Strangers”.

Dhjetëra nxënës të shkollave performuan me qëllim sensibilizimin, përfshirjen dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë kundër dhunës me bazë gjinore. Ky aktivitet është pjesë e fushatës 16 ditore kundër dhunës ndaj grave dhe pro barazisë gjinore.