Dhuna me baze gjinore ka qëne në fokusin e emisionit Tonight në ekranin e Star Plus Tv. Me një panel te zgjeruar specialistesh dhe përfaqësues të organizatave në Shkodër, Shërbimit Social, Bashkisë Shkodër dhe Policisë së Shtetit.

Gjate këtij emisioni, të ftuarit i janë referuar jo vetëm shifrave, por edhe këtij fenomeni, i cili edhe pse nuk është një fenomen shqiptar, është prezent edhe ne Shqipëri e konkretisht edhe ne Shkodër. Ky emision i është dedikuar tërësisht dhunës me baze gjinore, në kuadër edhe te 16 ditëve te aktivizimit kundër dhunës me baze gjinore, pjese e se cilës i janë bashkuar një sere organizatash ne Shkodër, por edhe Bashkia e Shkodrës.