Ne diten e liqenit te Shkodres , Shoqata Shqiptare e Menaxhimit te Peshkimit ka denoncuar degradimin e kesaj pasurie natyrore.

Ali Harusha Kryetari i kesaj shoqate tha se 80 % e peshkut po zhduket si pasoje e gjuetise se paligjshem , dhe ndonese kjo ceshtje i eshte deleguar te gjitha insitucioneve ligjzbatuese dhe pushtetit vendor, deri tani nuk eshte marre asnje mase konkrete. Rasim Suma specialist peshkimi tha se Liqeni i Shkodres po kenetizohet dhe projektet e reklamuara deri tani nuk kane dhene asnje efekt. Shoqata e menaxhim peshkimit ka denoncuar ne menyre te vazhdueshme peshkimin e paligjshem por dhe shperdorimin e fondeve te cilat jane akorduar per rehabilitimin e liqenit te Shkodres.