Me rastin e Ditës Universale të Fëmijëve dhe Qendres së Informimit të Bashkimit Evropian në Shkodër ne bashkpunim me drejtorine rajonale te arsimit organizoi një aktivitet me fëmijët e shkolles Ndre Mjeda dhe Ismail Qemali.

Drejtuesja e qëndrës Sheiada Piraniqi theksoi që mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve është prioritet për bashkimin evropian.Performancat e fëmijëve duke përfshirë këngë, poezi, dhe vallëzime, shërbyen për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të promovuar të drejtat e fëmijëve. Aktiviteti , të tilla sipas drejtuesve synojne rritjen e ndergjegjesimit per njohjen e te drjtave te femijeve si: fëmijët e rrugës, nevoja për strehim dhe përmirësimi i kushteve në ndërtesën e shtëpisë së fëmijëve, braktisja e shkollës dhe lypja nga fëmijët e komunitetit rom, i cili mbetet një problem për komunitetin e shkodrës.