I FTUAR NË STUDIO, PËRGJEGJËSI I KËTIJ MUZEU FATMIR JUKA