5520 subjekte janë kontrolluar deri tani nga drejtoria rajonale e tatim-taksave teksa numri i personave të regjistruar me shumë për muajin shtator është 3641. Shifrat i bën të ditura drejtori rajonal i tatimeve Hysen Hysa.

Këto kontrolle tha drejtori i tatimeve do të vijojnë pa ndërprerje me qëllim minimizimin e informalitetit tek të gjitha bizneset që operojnë në qarkun e Shkodrës.