NJOFTIMI I PLOTË

Ju tregojmë për rrugëtimin e mbështetjes për startup-et 🚀, një vizion të kthyer në masa konkrete për gjithë ekosistemin. 👩🏻💻
👏🏻 Skuadra e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, një skuadër e vogël por e bashkuar për të arritur qëllimin ❤️
#ministriishtetitpermbrojtjenesipermarrjes #edonabilali #opencall #startup #lehtesues