Postimi i Edona Bilalit

2️⃣ përgjegjësi të reja mu besuan këtë javë:
– Drejtuese politike e qarkut Shkodër📍
– Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Përveç nderit e privilegjit për të shërbyer në qarkun dhe fushën time të ekspertizës këto dy përgjegjësi janë dy borxhe akoma më të mëdha ndaj qytetarëve për të qënë përfaqësuese e denjë e tyre.

Kam besimin e palëkundur që me rininë, gratë dhe burrat e 5️⃣ bashkive të qarkut Shkodër me të cilët ndajmë dëshirën për ta parë Shkodrën në maje nëpërmjet filozofisë #tanbashkë do ti japim një shtysë të madhe qarkut.

Me Sipërmarrjen, ku kam kaluar 8️⃣ vitet e fundit duke ndërvepruar me qindra biznese uroj të kemi arritje të njëpasnjëshme!

https://www.facebook.com/edona.bilali/posts/1647200545477937?__cft__[0]=AZXmL0KK6De-WKOJaZrvXtXlUXjAzFpeK5vQujI6vn-gzgGHCfC1KddmVa81ZI_-9aTeEngOpugCazzgFEqs4lAV897pRbqkzhdjxe6A9ydKh45bMUak01e9lzIz6-CQQ8h5d5a2QaVcN_qsE6xiQoXk&__tn__=%2CO%2CP-R