Jo te gjitha familjet Shkodrane kane mundësi ta festojnë ashtu sic duhet ndërrimin e viteteve ndaj nismat sociale kane rëndesinë e tyre ne këto dite festash.E tille eshte ajo e ndërmarre nga organizata jofitim prurëse “Eko-Mendje”.

Përfaqësues te kësaj ofj-je ka pritur dhjetëra qytetare Shkodrane te cilët i janë përgjigjur thirrjes duke dhëne gjithsecili kontributin e tij. Gjate këtij organizimi humanitar , drejtues te “Eko Mendje” kane shtruar një dreke pranë lulishtes se shatërvanit per komunitetin rom dhe fëmijet e familjeve ne nevoje, ndërsa ne vijim çdo ushqim apo kontribut i qytetareve do tu shpërndahet familjeve qe nuk e kane mundësinë ekonomike te gëzojnë për Natën e Vitit Ri! Përfaqësues te kësaj ojf-je kërkojnë te ftojnë te gjithë organizatat e Shkodrës tu bashkohen dhe te sjellin listat e familjeve ne nevoje!