Konsumi i gazit në Bashkimin Evropian është ulur me 17.7%, sipas Eurostat. Konsumi i gazit natyror në BE ka rënë me 17.7% në periudhën gusht 2022-mars 2023, krahasuar me konsumin mesatar të gazit për të njëjtët muaj (gusht-mars) ndërmjet 2017 dhe 2022. Rregullorja e Këshillit (BE) 2022/1369 mbi Masat e koordinuara për uljen e kërkesës për gaz, pjesë e planit REPowerEU për t’i dhënë fund varësisë së BE-së nga karburantet fosile ruse, vendosin një objektiv reduktimi prej 15% për periudhën gusht 2022-mars 2023 krahasuar me mesataren e së njëjtës periudhë të pesë viteve të mëparshme, shkruajnë mediat e huaja.

Të dhënat tregojnë se shumica e vendeve të BE-së arritën objektivin -15%, me përjashtim të Irlandës (-0,2%), Sllovakisë (-1,0%), Spanjës (-10,8%), Polonisë (-12,5%), Sllovenisë (- 13.8%) dhe Belgjika (-14.5%), e cila regjistroi ulje më të vogla dhe Malta (konsumatori më i vogël i gazit nga të gjithë anëtarët e BE-së që përdor gaz), e cila në fakt pa një rritje prej 12.7% midis gushtit 2022 dhe marsit 2023. Konsumi ra më shumë në Finlandë (-55,7%), Lituania (-40,5%) dhe Suedia (-37,2%) dhe në vende të tjera të BE-së, konsumi ra përtej objektivit prej 15%, në disa me një diferencë të madhe (mbi 20%).

Të dhënat janë publikuar nga Eurostat dhe janë transmetuar nga Instituti Kombëtar i Statistikave të Shteteve anëtare.