Erozioni i tokes demton 30 hektar toke ne Nj/Adm Gur i Zi ne fshatin Juban. Drini ka devijuar duke gerryer token e cila eshte ne pronesi te disa banoreve.

Ato kerkojne te merren masa pasi ato jetojne me prodhimet e tokes. Edhe administratori Pjerin Marku pranon problematiken dhe kerkon zgjidhje.