Perjashto bredhin e sjelle nga bjeshket e fushes se Zeze, dhe vendosur pikrisht ne vendin tradicional te pervitshem ne kuader te festave te fundevitit, asgje tjeter nuk eshte tregues, i pregaditjeve festive, ketu ne qytetin ne Koplikut.

Fakt ky I cili realisht flet qartazi per mungesen e impenjimit, te strukturave perkatese te sherbimeve, por edhe te kultures ne Bashkine M,Madhe, cka realisht vihet re dukshem edhe mungesa e profesionalizmit dhe e pergjegjshmerise, per te krijuar atmnosferen e duhur festive ne kryeqendren zyrtare te treves M,Madhe. Kamera e Star plus tv ka rregjistruar keto pamje ne dy plane Brenda 24 orve te nje dite. Ku vertete, vecmas ketij bredhi te vendosur ne vendin tradicional te cdo fundeviti, ketu ne qender te qytetit te Koplikut, gjithcka tjeter eshte ashtu sic do dite tjeter te vitit. Ku mungesa e dritave festive , ne pemen e vendosur per krishtlindjet dhe vitin e ri, apo edhe mungesa dekorimit te rrugve te qytetit, ka bere qe tashme keto dite te dhjetediteshit te pare te mujajt Dhjetor te mos kene asnje ndryshim nga muajt e tjere te vitit. Ndaj vlersojme se eshte domosdoshmeri e Bashkise M,Madhe, por edhe instucioneve te tjera te pushtetit, apo organizatat e ndryshme jo qeveritare, ti japin kolorin e duhur festiv edhe qytetit te Koplikut, por pse jo edhe qendrave te tjera te njesive administrative ne M,Madhe, per te krijuar keshtu, se paku atmosferen festive per banoret e M.Madhe, cka ky eshte detyrim pikes’pari per administraten e Bashkise dhe drejtuesit e saj, si te zgjedhur me voten e ketyre qytetarve.