Kane filluar regjistrimet ne Universitetin e Shkodres “Luigj Gurakuqi”.Studentet duhet te paraqiten me dokumentacionin e kerkuar prane sekretarive mesimore.Njoftimi eshte bere edhe ne faqen zyrtare te Universitetit te Shkodres ne Facebook.

Njoftimi

Të dashur maturantë,

Regjistrimet kanë filluar, jeni të lutur të paraqiteni me dokumentacionin e kërkuar pranë sekretarive mësimore për të kryer rregjistrimin në u-Albania nga ora 08:00 -16:00.
Ju mirëpresim!

https://www.facebook.com/universiteti.luigj.gurakiqi/posts/1531156847243709?__cft__[0]=AZVDOSYK9tFMZeVoMqPtHFFbWsBIJJBeXGrHJrVc_esa4ptkQGuXj-i734JvY4RYP6OdhxgF6kZTLBQ2TzsaTujCxJUP2ZjoQbQsS0vMLyoQorpwRCscnYNFH_3rMO0XUb8&__tn__=%2CO%2CP-R