Kuvendi i Shqipërisë ka ratifikuar marrëveshjen me BE-në për shtatë vitet e ardhshme të ndihmës financiare të BE-së.

Ndihma financiare do të mbështesë reformat e Shqipërisë në lidhje me procesin e zgjerimit deri në 600 milionë euro për shtatë vitet e ardhshme.