PD FTON TË GJITHA SUBJEKTET QË TI BASHKOHEN NISMËS SË TYRE PËR TË LIRUAR SHKODRËN