Prani e madhe e forcave special policore në rrugën e Kaçanikut, që është larg 7 kilometra nga qendra e Shkupit.

Pjesëtarë të njësisë speciale tigra, dhe forca të reja policore gjenden nga qarkorja e Shkupit deri në afërsi të kazermës në Shkup.  Raportohet se ende nuk është e qartë se a bëhet fjalë për ndonjë aksion policor apo për diçka tjetërl. Në afërsi të rrugës së Kaçanikut gjendet fshati Vizbeg i cili është i banuar kryesisht me shqiptarë.