I FTUAR NË STUDIO, FIQERET KACA, PËRFAQËSUESES I BIZNESIT