Projekti “ Drejtesi per te gjithe” ka organizuar ne Shkoder formumin per shkembimin e ideve.

Forumi kishte si qellim krijimin e nje tryeze mes shoqatave jo fitimprurese qe operojne ne Shkoder dhe perfaqesuesve te medias, duke synuar gjetjen e formave per rritjen e bashkepunimit me menyre qe ti sherbejne sa me mire komunitetit.

Gjate ketij forumi u diskutua mbi menyrat me efikase te bashkepunimit, gjetjen e temave per trajtim nga ana e gazetareve duke ndjekur sugjerimet e organziatave , lidhur ne fokusin te cilit ato I permbahen. Nje takim I tille rriti dhe dialogun mes ketyre dy komponenteve qe kane mundesi te rrisin zerin lidhur me problematikat e komunitetit.