Për të tretin vit radhazi fotografët nga e gjithë Europa kanë ardhur në liqenin e Shkodrës për të fotografuar jetën e egër. Fotografët kanë fiksuar me aparatatët e tyre sete me qindra foto të shumëllojshmëris së faunës dhe florës që ofron ky ekosistem i pasur ujor…

Aktivitete të tilla të realizuara edhe në vende të tjera të Europës kanë si qëllim që përmes kësaj mënyre unike të promovojnë jetën e egër…

Fotografimi i florës dhe faunës së liqenit të Shkodrës do të shërbejë gjithashtu edhe për tekstet shkollore të të gjitha niveleve të arsimit.