FRYMA E RE DEMOKRATIKE DO TË JETË NJË ZË QYTETARË NESËR NË KËSHILLIN BASHKIAK .